SDW 2. Square Sashimono (x4)
SDW 02. Square Sashimono (x4)

SDW 02. Square Sashimono (x4)

£3.00

Square Sashimono (x4)

11 in stock

4 x metal square sashimono.

Clans who used square sashimono included; Sakai, Toyotomi, Kuroda samurai, Tsugaru samurai, Hachisuka, Ishikawa, Tozawa.

We also have a range of decals to complement sashimono, for many of the samurai clans.